L'AEIC, formant docents catalans des de l'any 2000

Som els integrants d'una associació d'ensenyants d'informàtica de Catalunya. Fa més de 15 anys que ens dediquem a formar a docents de tot el país en noves tecnologies i recursos en programari lliure

Objectius de l'AEIC

Objectius establerts per l'Assemblea Fundacional de Granollers, el 25 de març del 2000:

 • Donar suport i assistència als membres de l'Associació en l'exercici de la seva professió.
 • Afavorir l'ensenyament, la recerca i la difusió de la Informàtica a Catalunya.
 • Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l'ensenyament de la Informàtica.
 • Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat.
  • Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (llibres, revistes, material pedagògic, etc.)
  • Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i, en general, totes les activitats que puguin ser d'interès.
  • Impulsar l'elaboració de materials didàctics per a la innovació en l'ensenyament de la Informàtica.
  • Divulgar documentació pedagògica, articles d'investigació i materials que es relacionin amb l'ensenyament de la Informàtica.
 • Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins de Catalunya i de fora.
 • Fer d'interlocutors davant de l'Administració, per definir les funcions del coordinador d'Informàtica, i convertir la seva figura en Cap de departament d'Informàtica.
 • Fer d'interlocutors davant de l'Administració, per poder elaborar un nou model de formació del professorat, buscant noves fórmules tan per la formació dels l'ensenyants com per la formació del Cap de departament d'Informàtica.
 • Fer d'interlocutors davant de l'Administració, per definir el model d'integració de la informàtica dins el currículum de l'alumnat.
 • Qualsevol altre objectiu que es decideixi en una assemblea legal de l'Associació.
 • Prestar servei sense ànim de lucre als socis.