"Ser capaç de triar entre paquets de programari propietari és ser capaç de triar el teu senyor. La llibertat significa no tenir amo. I en l'àrea de la informàtica, la llibertat vol dir no fer servir programari propietari."

- Richard M. Stallman
(A l'AEIC fomentem el programari lliure, sempre que sigui possible)
opensource_logo
 • Maquetem un llibre electrònic amb LibreOffice i Sigil

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: La lectura mitjançant els dispositius electrònics, com són tauletes, smartphones i e-readers està cada vegada més estesa. El format estàndard de llibre electrònic, o ebook, és l’EPUB, el qual és compatible amb la gran majoria de lectors electrònics del mercat. En el present curs s’exposen les pautes bàsiques per editar llibres amb aquest format amb l’ajut de programar lliure

  OBJECTIUS: El contingut del curs, del que es preveuen unes 30 hores de duració, es pot estructurar en 6 mòduls de 5 hores cadascun d’ells (si bé els mòduls 3 i 4 es podrien agrupar en un sol mòdul de maquetació de 10 hores de durada)

  • MODUL 1 Introducció (5 hores )
  • Introducció. El llibre electrònic.
  • Aspectes legals
  • Formats. Exemples
  • Programari per maquetar
  • Sigil. Instal·lació, configuració i entorn  Inscriu-te
 • Geogebra una eina per les Matemàtiques (Nivell 2)

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 12 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest curs és una ampliació del curs de "Matemàtiques amb Geogebra" i vol donar una visió encara més àmplia del Geogebra vist en curs anterior.

  OBJECTIUS: El participant haurà vist al final del curs:

  • Conèixer alguns recursos com el moviment i les macros
  • Utilitzar el CAS per a resoldre problemes
  • Utilitzar el full de càlcul
  • Saber què són i perquè serveixen els llibres
  • Exportació d'activitats d'aula com a pàgina web
  • Conèixer els grups  Inscriu-te
 • Mac Os per a professors

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 12 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat als docents que tenen un ordinador MAC i no saben treure partit de les eines i aplicacions de que disposa natives, de tercers i també de programari lliure que el poden ajudar a crear continguts nous i en el dia a dia de la seva tasca docent. Aquest curs fa un recorregut per les diferents opcions per a preparar al docent a ser més eficient amb un MAC

  OBJECTIUS: Donar tot un seguit de solucions per a poder treballar amb compatibilitat amb Linux i Windows aprofitant l’ecosistema de macOS i les eines de programari lliure apart de les natives del MAC. Donat el creixement i la popularitat dels dispositius portàtils de MAC, els docents necessiten formació sobre com usar l’eina per a benefici de les seves tasques i a vegades el canvi de linux o windows a mac, no resulta senzill. Amb aquest curs volem ajudar als docents a que coneguin les aplicacions que fan compatible el canvi a macOS i conviure amb altres sistemes operatius com Windows o Linux.  Inscriu-te
 • Scratch: Programació per a principiants

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest curs de programació bàsica és eminentment pràctic, i si bé és important entendre els conceptes, és del tot necessari la realització dels exemples i dels exercicis presentats en la documentació. Si no es fa així, és complicat assolir els coneixements que es presenten i avançar en un futur, de forma autònoma, en conceptes de programació més complexes. Com més programes més aprens.

  Scratch és un llenguatge de programació visual, creat per la gent del MIT i enfocat als més petits, de 7 anys a 99 anys amb el que es poden crear històries animades.

  OBJECTIUS: Scratch a l'aula és un curs que serveix entre altres coses para:

  • Desenvolupar el pensament lògic i algorítmic
  • Desenvolupar mètodes per solucionar problemes de manera metòdica i ordenada
  • Tenir la possibilitat d'obtenir resultats complexos a partir d'idees simples
  • Treballar cadascú al seu ritme en funció de les seves pròpies competències
  • Aprendre i assumir conceptes matemàtics: coordenades, variables, algorismes, aleatorietat
  • Aprendre els fonaments de la programació
  • Usar diferents mitjans: so, imatge, text, gràfic?
  • Possibilitar l'aprenentatge col∙laboratiu a través de l'intercanvi de coneixement  Inscriu-te
 • QCAD - LibreCAD. Dibuix tècnic per l'ESO

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 60€ Socis/80€ No socis

  PLACES: 20

  DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un curs per donar a conèixer les eines d'un programa de CAD 2d com és el QCAD o bé el LibreCAD (aquest segon de codi lliure) que permetran cobrir les necessitats del currículum en l'apartat de dibuix tècnic que s'ofereix a l'ESO.

  OBJECTIUS: Conèixer les eines bàsiques del programa QCAD/LibreCAD, per poder realitzar dibuixos tècnics i plànols a nivell elemental. Entre d'altres el participant sabrà:

  • Descarregar i instal∙lar el programa QCAD/LibreCAD
  • Reconèixer les principals característiques del programa i configurar­lo a mesura
  • Demostrar el coneixement i domini de totes les ordres de dibuix existents en el programa i aplicar­les en exemples pràctics
  • Dominar les tècniques de selecció i d'edició d'objectes.
  • Dominar el treball amb capes amb les seves opcions per facilitar la posterior edició de les imatges
  • Demostrar la correcta aplicació dels ombrejats en els talls i seccions
  • Mostrar el domini de les cerques i insercions de blocs en llibreries
  • Mostrar el domini del programa lliurant el projecte final, consistent en la realització d'un dibuix tècnic aplicant les pautes apreses en el curs  Inscriu-te
 • Inkscape. Creació de logos amb dibuix vectorial

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un curs per donar a conèixer les eines d'un programa lliure de dibuix vectorial com és l'Inkscape com a complement del Gimp en retoc d'imatges.

  OBJECTIUS: Conèixer les eines bàsiques del programa Inkscape, per a que sigui l'eina de dibuix vectorial principal entre els docents i dintre de les competències digitals. Entre d'altres el participant sabrà:

  • Conèixer les alternatives en programari lliure per a la creació i la modificació d'imatges i fotografies en format vectorial
  • Gestionar el programa Inkscape per tal per crear i modificar gràfics vectorials.
  • Oferir al professor les pautes per l'aprenentatge de les eines bàsiques del programari lliure Inkscape, per tal de poder-les aplicar, de manera autònoma, a l'edició, retoc i manipulació d'imatges vectorials i fotografies. Les imatges poden anar adreçades a la seva visualització en pàgines i fitxers web, treballs escrits i fitxers de presentacions.  Inscriu-te
 • Maquetem una revista

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un curs per donar a conèixer una alternativa en programari lliure dins el mon de la maquetació com és el programa Scribus (equivalent al privatiu Microsoft Publisher). El fil conductor del curs es la realització de la revista de l'escola (també es mencionen i s'expliquen breument altres sistemes digitals). Per la portada de la mateixa s'inclouen unes quantes pràctiques amb el Gimp sobre la imatge digital.

  OBJECTIUS: Composar i maquetar una revista a partir de les eines apreses del programa Scribus i muntar una portada senzilla amb ajut del programa d'edició d'imatges Gimp. En acabar el curs el participant haurà vist:

  • L'entorn del programa. Configuració de les preferències
  • Gestió de documents
  • Elements visuals
  • Les eines
  • Text. Marcs, formats i estils
  • Els objectes. Alinear, distribuir i agrupar
  • Tractament d'imatges
  • Index, formularis, plantilles
  • La impressió
  • Exemples pràctics de composició d'imatges amb el Gimp
  • Eines per retocar imatges en grup  Inscriu-te
 • Aplicacions Android amb APP INVENTOR 2

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat a que els docents tinguin l'oportunitat de conèixer l'aplicació MIT APPInventor 2 per a crear aplicacions mòbils i púgui utilitzar aquests coneixements per a completar els continguts de la competència digital.

  OBJECTIUS: Es tracta de veure com podem crear aplicacions mòbils amb l'eina MIT APPInventor2. Concretament el participant veurà durant el curs:

  • ­Capacitat d’instal∙lació del programa. Saber trobar informació dins de la pàgina web oficial del AppInventor 2
  • ­Capacitat de reconèixer i utilitzar les diferents zones de treball: els diferents components, espai del dispositiu mòbil, zona de components, propietas dels components, botons i zona de menus. Caldrà lliurar algunes pràctiques guiades
  • ­Capacitat per començar a elaborar programes i fer projectes dins del entorn de l'App inventor.Utilitzar els componets per fer un programa inicial i traspassar correctement el programa al mòbil. Caldrà lliurar els programes en el format final apte pel mòbil
  • ­Capacitat per utilitzar les eines bàsiques sobre el fonaments de programació i la utilització de cadascun dels blocs de control del programa. Cal buscar informació i crear una pràctica personalitzada i compartir­-la
  • ­Capacitat per utilitzar les eines de programació per crear programes dedicats a l'ensenyament de la materia de cada participant  Inscriu-te
 • Alternativa a Excel: Libreoffice CALC

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat als docents que es vulguin iniciar en el LibreOffice.org i concretament en el funcionament d'un full de càlcul.

  OBJECTIUS: Dotar al participant d'unes nocions bàsiques del Libreoffice i en concret del programa Calc per a crear fulls de càlcul. Entre d'altres, el participant veurà:

  • Llibreoffice com a eina educativa: Pel docent i per l'alumne
  • Aprendre la interfície d'un full de calcul i quan és útil utilitzar­lo, les seves possibilitats educatives en funció del centre d'interessos i identitat digital de cada usuari i en el marc de les competències bàsiques digitals
  • Aplicar progressivament pràctiques reals a l'aula a l'entorn de treball del full de càcul en el marc de l’Entorn Personal d’Aprenentatge
  • Iniciar­se en l'aprenentatge col∙laboratiu a la xarxa i veure'n la utilitat i usos
  • Utilitzar els recursos i activitats bàsiques del Llibreoffice dins la tasca docent  Inscriu-te
 • Moodle i Competència digital docent (nivell inicial)

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Els docents poden aprendre Moodle com a competència digital i instrument d’aprenentatge a l’aula. Es facilita la construcció del propi Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA) dins les TIC i les TAC., a un nivell bàsic d'iniciació. Es proposen eines per a treballar a l'aula amb els alumnes. Es treballa el disseny de l'aula virtual com a complement de la presencial i la creació de continguts didàctics curriculars com a Unitats Didàctiques (UD) segons l'àrea de cada docent. Es simula la implementació d'una interfície Moodle a l'espai de pràctiques del servidor de l'AEIC i s'ofereixen pautes per a la creació d'un curs real dins el Moodle de Centre de cada docent.

  OBJECTIUS: En aquest curs el participant podrà avançar de manera senzilla: de no saber res de Moodle i de programari lliure, a construir­hi la primera U.D. Començarà amb una introducció a la comprensió de la interfície d'usuari Moodle i a veure les seves possibilitats educatives en funció del centre d'interessos i identitat digital de cada usuari i en el marc de les competències bàsiques digitals. A través d'iniciar­se en l'aprenentatge col∙laboratiu a la xarxa i veure'n la utilitat i usos, i de progressar de pràctiques reals a l'aula cap a l'entorn de treball Moodle fent l’Entorn Personal d’Aprenentatge. I per finalitzar utilització els recursos i activitats bàsiques a Moodle dins la tasca docent. Específicament el participant haurà vist com:

  • Ensenyar a descarregar i usar el programari (lliure) i normalitzar­ne el seu ús
  • Entendre i assumir els rols dels permisos a Moodle per a professor i alumne
  • Dissenyar i crear cursos i gestionar­ne la dinàmica actualitzant­-ne el contingut
  • Acostumar a avaluar amb Moodle i fer retroacció contínua amb els alumnes  Inscriu-te
 • Instal·lació i configuració d'un moodle de centre

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: El curs està destinat a persones que hagin utilitzat el Moodle com a professorat, que en tinguin la voluntat/responsabilitat de millorar­ne el funcionament. A més cal que no es tingui una visió restringida a la matèria pròpia del professorat sinó oberta al treball multidisciplinari.

  OBJECTIUS: Dotar al participant d'unes nocions bàsiques del Libreoffice i en concret del programa Base per treballar amb bases de dades. Entre d'altres, el participant veurà:

  • Aprendre a instal∙lar localment la versió actual del Moodle, en entorns Windows i en entorns Linux
  • Conèixer i comparar la instal∙lació “personal” de treball i investigació i la “productiva” d'aplicació en cursos reals
  • Preparar una taula d'optimació en l'ús del Moodle (usuaris, feines de còpia de seguretat, ...)
  • Tenir un coneixement d'estratègies i recursos aplicables a l'entorn
  • Haver dissenyat l'“arquitectura” d'un curs complet plantejat en una de les tipologies que es presenten
  • Conèixer aspectes de l'aplicació dels estàndards de formats d'activitatsi recursos en entorns telemàtics (Scorm especialment)
  • Conèixer les eines accessòries del Moodle, programari auxiliar
  • Ser capaç d'instal∙lar i aplicar aportacions noves a l'entorn moodle (elements multimèdia, control, ...)
  • Ser capaç de manipular amb soltesa la gestió de cursos i d'usuaris en l'entorn
  • Conèixer formes d'optimació de la gestió que un espai moodle necessita/pot obtenir  Inscriu-te
 • Ubuntu desktop: Oblida windows

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat als docents que es vulguin iniciar en el funcionament d'UBUNTU com a sistema operatiu alternatiu a Windows

  OBJECTIUS: En aquest curs el participant podrà instal·lar i utilitzar Ubuntu com a sistema operatiu primari fent-lo servir per totes les tasques necessàries del dia a dia docent. Entre d'altres el participant podrà:

  • Conèixer i familiaritzar­se amb el maneig de la informació en sistemes lliures
  • Avaluar les possibilitats de GNU/Linux per cobrir les necessitats de processament de la informació en entorns educatius
  • Instal∙lar i utilitzar, si escau, qualsevol distribució UBUNTU per a les tasques informàtiques habituals i apreciar les seves possibilitats com a eina educativa en el context de les TIC
  • Conèixer les característiques del programari lliure i els valors derivats de la lliure circulació del coneixement.  Inscriu-te
 • Els serveis d'internet des del centre: Ubuntu Server

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Avui en dia, quan es pensa en un sistema informàtic rarament es pensa en un equip aïllat;si no que aquest estigui format per un conjunt d’equips connectats en xarxa. Qualsevol d’aquests equips necessitarà recursos i serveis als quals podrà accedir per mitjà la xarxa i probablement compartirà el resultat de la seva activitat amb altres equips. Una de les conseqüències d’aquest treball en xarxa és la necessitat de mantenir i administrar adequadament aquests sistemes i els seus serveis. Aquest curs aporta una petita base de coneixements que es necessiten per desenvolupar amb èxit aquesta tasca i convertir la xarxa del centre en un intranet

  OBJECTIUS: Entendre, implementar i implantar serveis linux al centre mitjançant Ubuntu. Entre d'altres, el participant veurà durant el curs:

  • Conèixer l'entorn moodle com entorn d'aprenentatge
  • Conèixer les seves possibilitat d'ubuntu com a servidor
  • Descobrir on trobar informació sobre Ubuntu: enllaços, revistes...
  • Instal∙lació del sistema operatiu Ubuntu
  • Instal∙lació de programari, repassar comandes principals,..
  • Instal∙lació de serveis
  • Presentació d'una màquina on funcionin els serveis explicats
  • Conèixer serveis d'Intranet i la seva aplicació pràctica a la xarxa local
  • Habilitar alguns serveis que facilitin l'administració de la xarxa i millorin el seu rendiment
  • Configurar el servidor d'acord amb les necessitats
  • Assegurar la confidencialitat i disponibilitat de la informació, facilitar el seu accés i evitar la seva pèrdua
  • Optimitzar la utilització dels recursos informàtics per a un major aprofitament dels mateixos  Inscriu-te
 • Gimp I. Edició bàsica d'imatges

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un curs bàsic per conèixer i aplicar les eines emprades de manera més habitual en el programa Gimp, realitzar retocs senzills i alhora espectaculars d'imatges digitals, per tal d'incorporar­les a les pàgines web o bé per donar més vistositat als treballs escrits.

  OBJECTIUS: Oferir al professor les pautes per l'aprenentatge de les eines bàsiques del programari lliure Gimp, per tal de poder­les aplicar, de manera autònoma, a l'edició, retoc i manipulació d'imatges i fotografies. El participant haurà vist al final del curs:

  • Saber descarregar i instal∙lar el programa Gimp
  • Reconèixer les principals característiques del programa
  • Treballar amb fitxers natius o importar i exportar amb fitxers d'intercanvi
  • Dominar operacions elementals d'edició com retallar, girar, corregir perspectives
  • Saber combinar text i imatges en un document
  • Demostrar el coneixement dels tipus de selecció existents en el programa i aplicar­los en exemples pràctics
  • Saber treballar amb les diverses modalitats d'inserció de text
  • Mostrar el domini de les tècniques d'acoloriment de les imatges
  • Utilitzar de manera adient efectes a les imatges amb varietat d'eines
  • Demostrar la capacitat d'aplicació de patrons i degradats a les imatges
  • Dominar el treball amb capes amb les seves opcions per facilitar la posterior edició de les imatges
  • Demostrar el coneixement de la gran varietat de filtres que automatitzen retocs pautats de les imatges  Inscriu-te
 • Gimp II. Edició avançada d'imatges

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Amb un curs inicial no es pot arribar a veure i conèixer una bona part de les prestacions que té un programa bastant extens com és el Gimp. Amb aquest curs avançat es pretenen donar a conèixer aquestes eines estructurades pausadament i amb exemples per tal d'entendre­les millor. Un pas més enllà de la mera afició. No és obligatori si bé és recomanable haver realitzat un curset inicial de Gimp o bé tenir ja conceptes del programa per tal de seguir millor el ritme del curs.

  OBJECTIUS: Oferir al professor un pas més avançat en l'aprenentatge de les eines del programari lliure Gimp, per tal de poder­les aplicar, de manera més professional, a l'edició, retoc i manipulació d'imatges i fotografies. Les imatges poden anar adreçades a la seva visualització en pàgines i fitxers web, treballs escrits i fitxers de presentacions. El participant haurà vist al final del curs:

  • Saber personalitzar el treball, realitzant retocs en els programa des de l'opció de preferències
  • Aprofitar la cerca d'ajuda en local del programa
  • Saber descarregar i instal∙lar els fitxers d'ajuda del Gimp al disc dur
  • Dominar els modes de fusió de capes per tal d'aplicar efectes desitjat a la barreja d'imatges
  • Mostrar el coneixement i la destresa en el maneig dels camins i canals per tal d'aplicar­los a les seleccions d'imatges i la combina entre elles
  • Mostrar un domini avançat de les eines de pinzells, patrons i degradats; tant en la seva creació com en la creació de nous
  • Aconseguir realitzar i editar muntatges animats
  • Mostrar l'ús avançat de l'eina Clona
  • Dominar les variacions de color amb totes les seves eines
  • Demostrar el coneixement en l'aplicació de l'amplia gamma de filtres que disposa el programa
  • Demostrar el domini en la recerca de nous connectors i afegits. Saber instal∙lar­los i aplicar­los en les imatges  Inscriu-te
 • Geogebra una eina per les Matemàtiques (Nivell 1)

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest curs es vol donar a conèixer les eines de programari lliure en l'àrea de les matemàtiques. Concretament s'estudia l'eina Geogebra.

  OBJECTIUS: Veure amb profunditat l'ús del geogebra a travès de continguts i pràctiques didàctiques. El participant haurà vist al final del curs:

  • Conèixer la pàgina oficial del programa Geogebra
  • Instal∙lar el programa en les seves diferents versions
  • Conèixer l'entorn de treball i les seves diferents possibilitats segons la versió del programa
  • Creació d'activitats senzilles per la seva utilització a l'aula
  • Exportació d'activitats d'aula com a pàgina web
  • Utilitzar eines i comandes de GeoGebra per fer construccions geomètriques que ens ajudin a fer la classe
  • Aprendre recursos per visualitzar les gràfiques de funcions  Inscriu-te
 • Xarxes socials en la docència

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat a que els docents tinguin una visión introductòria a les xarxes socials existents al món actual i la manera que aprenguin a treure el màxim profit d'aquestes aplicades al món docent. Durant tot el curs s'aprenen les xarxes socials i iniciatives per a aplicar­les a classe i captar l'atenció de l'alumne amb les armes que ens ofereixen les NTIC.

  OBJECTIUS: Veure les xarxes soscials més importants i el seu ús en la docència. Concretament el participant haurà vist com:

  • ­Veure la teoria de les xarxes socials i quins són els seus inicis
  • ­Identificar les diferents xarxes socials i estudiar­les per a trobar beneficis educatius en elles
  • ­Estudiar Facebook i trobar eines educatives dintre de la gran xarxa social
  • ­Estudiar Google+ i trobar avantatges i eines educatives de la nova xarxa social de google.
  • ­Estudiar Twitter i veure quines aplicacions ens poden ajudar en entorns educatius
  • ­Veure les altres xarxes socials i estructurar solucions pel seu ús en l'educació  Inscriu-te
 • Joomla! per a centres educatius

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat a que els docents tinguin una visió introductòria a la creació de continguts digitals web amb la plataforma CMS Joomla!. En aquest curs, l'alumne veurà com crear continguts (temari, documentació,...etc) en format web i com penjar­ho a la xarxa (tant intranet, com internet)

  OBJECTIUS: Veure el CMS Joomla i com pot ajudar a crear continguts digitals útils en la docència. Concretament el participant haurà vist com:

  • ­­Instal∙lació de Joomla CMS en un sistema LAMP (Linux, Windows, MAC)
  • ­­Estructura de Joomla I
  • ­­Estructura de Joomla II: JED i les extensions
  • ­­Saber utlitzar el Joomla! per a crear una web bàsica del centre o continguts digitals
  • ­­Disseny de posicionament i contingut
  • ­­Saber les extensions recomanades i millors pràctiques.  Inscriu-te
 • Ipad per a professors

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat a que els docents treguin el màxim partit de la tauleta tàctil iPad a l'aula utilitzant totes les capacitats i aplicacions que permet al docent excel∙lir en la seva tasca docent. És un curs introductori al món de les aplicacions productives i la seva aplicació en la docència.

  OBJECTIUS: Veure les xarxes soscials més importants i el seu ús en la docència. Concretament el participant haurà vist com:

  • ­­­Fer una introducció de la història de les tauletes tàctils, presentar l'iPad i aprofundir en les aplicacions nadiues del dispositiu tal i com el comprem a la botiga
  • ­­­Veure les possibles situacions on l'iPad pot ser útil en un centre educatiu abans d'entrar a valorar les opcions en forma d'aplicacions del App Store
  • ­­­Veure les aplicacions per a la gestió documental amb iPad i eines al núvol
  • ­­­Veure les aplicacions d'edició i creació de documents a l'iPad
  • ­­­Veure les aplicacions d'Organització personal (Calendari, Tasques i contactes)
  • ­­­Veure les aplicacions de gestió de l'aula en l'Ipad  Inscriu-te
 • Seguertat, pivacitat i anonimat a la xarxa

  MODALITAT: Intensiu

  DATA INICI: 1 de Juliol 2020

  DATA FINAL: 15 de Juliol 2020

  PREUS: 45€ Socis/60€ No socis

  PLACES: 25

  DESCRIPCIÓ: Aquest és un curs destinat a que els docents tinguin una visió introductòria a la seguretat en els dispositius i privacitat i anonimat en l'accés a la xarxa d'Internet. El cus s'organitza en temaris durant 14 dies de durada del curs.Al final de cada temari, els alumnes han d'entregar activitats que per complementar el tema i que avaluaran la correcte comprensió dels continguts. Al mateix temps, durant la setmana, es crearan espais de debat sobre el mateix temari o relacionat que són de participació obligatòria i que junt amb l'entrega d'activitats durant els terminis establerts i el correcte seguiment, conformen la certificació o no del curs per part de l'alumne.

  OBJECTIUS:

  • 1. Seguretat en els dispositius
  • 2. Virus, Tallafocs i actualitzacions
  • ­­­3. Navegació per Internet.
  • ­­­4. El correu electrònic
  • 5. Les xarxes socials
  • 6. La privacitat
  • 7. L'anonimat  Inscriu-te