Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegadorAjuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"
Alguns cursos poden permetre l'accés de visitants

És la primera vegada que veniu aquí?

Aquest és el Moodle renovat de l'AEIC

L'identificador (login) de l'alumnat d'aquest entorn és el seu DNI (sense lletra). La contrasenya en la primera entrada, una X seguida de les 4 últimes xifres del DNI (per exemple X4321)

Immediatament després de la 1a entrada, completeu el vostre perfil i canvieu la contrasenya per una altra i que la nova la tingueu ben desada.

En aquest lloc tots plegats som de l'entorn de l'educació, som del mateix "gremi": al perfil deseu-hi una fotografia neta vostra en què aparegueu en un primer pla. Som aquí per conèixer i per reconèixer-nos.