Acceder

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegadorAyuda con Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador
Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Registrarse como usuario

Aquest és el Moodle renovat de l'AEIC

L'identificador (login) de l'alumnat d'aquest entorn és el seu DNI (sense lletra). La contrasenya en la primera entrada, una X seguida de les 4 últimes xifres del DNI (per exemple X4321)

Immediatament després de la 1a entrada, completeu el vostre perfil i canvieu la contrasenya per una altra i que la nova la tingueu ben desada.

En aquest lloc tots plegats som de l'entorn de l'educació, som del mateix "gremi": al perfil deseu-hi una fotografia neta vostra en què aparegueu en un primer pla. Som aquí per conèixer i per reconèixer-nos.